Úvodní strana

Program "Sociální dávky - Windows"

Tento program je určen pro sociální odbor Městských a Obecních úřadů, stejně jako pro tento odbor úřadů městských částí magistrátních měst.Program umožňuje přijmout žádost klienta, zpracovat ji, zapsat rodinnou a finanční situaci klienta a vypracovat návrh na výplatu sociální dávky. Poté program umožní vypracovat rozhodnutí o dávce sociální péče, vytisknout jej a v požadovaných termínech jej vyplácet.Výplata může probíhat buď jednorázově, nebo opakovaně v určených termínech. Vyplácet je možno klienty v hotovosti na pokladně úřadu, nebo poštovní složenkou, nebo na účet klienta, je možno vytisknout podklady pro šeky anebo je možno přiznanou dávku vyplácet formou věcné dávky, např. platbou nájemného, atd.

 

PORS software a.s.
Na Valech 176
53701 Chrudim II.
 
Tel. : 469 775 841
Fax : 469 775 842
IČO : 252 80 741
DIČ : CZ 252 80 741
E-mail : info@pors-sw.cz